بازی Microsoft flight simulator

8,000 تومان
4,000 تومان
وزن: 12 گرم
برچسب ها: هواپیما

حداقل سیستم مورد نیاز
Cpu:1gh
Ram:256mb
Vga:32mg
Dx:9
Os:Windows xp/vista/7/8
Hdd:14gb